mata kuliah ini menjelaskan tentang perkembangan australia dan oceania dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.